Науково-методична робота

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ УЧИЛИЩЕ

В своїй діяльності училище керується:
•    Закон України «Про освіту» (23.03.1996 № 100/96 ВР);
•    Закон України «Про професійно-технічну освіту» (103/98-ВР від10.02.1998 р);
•    Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240;
•    Державний стандарт професійно-технічної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135;
•    Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117;
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»;
•    Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, (зі змінами);
•    Класифікатор професій ДК 003-2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327;
•    Постанови № 992 від 07.06.1999 р “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”;
•    Наказ 201/469 від 31.12.98 “Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту”;
•    Статут училища.
Педагогічний колектив працює над темою:

«Формування ключових компетенцій учнів
на основі інтерактивних методів та методів активного навчання».

Робота здійснюється методичними комісіями: верстатних та слюсарних професій; асистентів референта; кухарів, кондитерів, перукарів; комп’ютерних технологій; природничо-математичних дисциплін; соціально-гуманітарних дисциплін; фізичної культури та захисту Вітчизни; методичною комісією класних керівників; методичною комісією по впровадженню інноваційних технологій.
Мета роботи: розвиток творчої особистості викладача та учнів, підвищення якості навчання та зацікавленості учнів в оволодінні новими знаннями через впровадження у навчальний процес методів і прийомів інтерактивного навчання, таких, як: активне слухання, дебати, дискусія, діалог, займи позицію, круглий стіл; мозковий штурм; робота в малих групах, рольова гра; створення проектів та інші.

Untitled-8

Використання методу проектів на уроці технології верстатних робіт.

Untitled-9

Робота в малих групах на уроці англійської мови

Untitled-10

Бінарний урок у формі засідання літературного кафе «Перша столиця» (предмети «Світова література» та «Технологія приготування їжі»)