На допомогу учням

Перелік питань для ККЗ
І    Архітектура та конфігурація комп’ютера.

1.    Функціональна схема ПК. Склад та взаємодія елементів схеми.
2.    Одиниці виміру комп’ютерної інформації. Носії комп’ютерної інформації.
3.    Системний блок ПК. Призначення, склад, особливості роботи з панелями.
4.    Мікропроцесор ПК. Призначення, основні характеристики.
5.    Внутрішня пам’ять ПК. Типи, призначення, основні характеристики, режими роботи.
6.    Зовнішня пам’ять ПК. Типи носіїв інформації, призначення, режими роботи.
7.    Накопичувачі на магнітних дисках. Конструктивні особливості, режими роботи, основні характеристики.
8.    Оптичні CD-приводи. Конструктивні особливості, режими роботи, основні характеристики.
9.    Оптичні DVD-приводи. Конструктивні особливості, режими роботи, основні характеристики.
10.    Флеш-диск. Конструктивні особливості, режими роботи, основні характеристики.
11.    Стример. Конструктивні особливості, режими роботи, основні характеристики.
12.    Правила експлуатації пристроїв зовнішньої пам’ять ПК.
13.    Правила зберігання змінних носіїв інформації ПК.
14.    Пристрої введення інформації. Типи пристроїв. Їх призначення.
15.    Клавіатура ПК. Призначення, конструктивні особливості. Порядок роботи на клавіатурі.
16.    Клавіатура ПК. Функціональні клавіші. Їх призначення, приклади використання.
17.    Клавіатура ПК. Алфавітно-цифрові клавіші. Типи позначок клавіш, їх призначення, особливості вводу.
18.    Клавіатура ПК. Керуючі клавіші. Їх призначення, особливості використання.
19.    Клавіатура ПК. Клавіші керування курсором. Їх призначення, особливості використання.
20.    Клавіатура ПК. Спеціальні клавіші. Їх призначення, особливості використання.
21.    Клавіатура ПК. Малі-цифрові клавіші. Типи позначок клавіш, їх призначення, особливості вводу.
22.    Маніпулятори. Призначення, типи, конструктивні особливості.
23.    Маніпулятори. Режими роботи та їх призначення.
24.    Маніпулятори. Прийоми роботи та їх призначення.
25.    Сканери. Призначення, типи, конструктивні особливості, основні характеристики.
26.    Сканери. Програмне забезпечення обробки різних типів інформації.
27.    Сканери . Порядок сканування текстової інформації.
28.    Сканери . Порядок сканування графічної інформації.
29.    Пристрої виведення інформації. Типи пристроїв. Їх призначення.
30.    Відеосистема ПК. Склад, призначення окремих елементів системи.
31.    Монітори. Типи, принцип дії, основні характеристики.
32.    Відеоадаптери. Призначення, основні характеристики.
33.    Правила експлуатації моніторів.
34.    Пристрої друку. Призначення та класифікація пристроїв.
35.    Матричні принтери. Принцип дії, основні характеристики.
36.    Струменеві принтери. Принцип дії, основні характеристики.
37.    Лазерні принтери. Принцип дії, основні характеристики.
38.    Правила експлуатації принтерів.
39.    Техніка безпеки при експлуатації ПК.
40.    Правила поведінки у комп’ютерному класі.
41.    Техніка безпеки перед початком роботи на ПК
42.    Техніка безпеки під час роботи на ПК
43.    Техніка безпеки після роботи на ПК.

ІІ    Керування процесами в операційній системі

1.    Файлова система. Призначення та її складові.
2.    Визначення файлів та каталогів. Специфікація їх імен. Правила формування їх імен.
3.    Ієрархічна система розміщення інформації на носіях інформації. Типи каталогів та файлів.
4.    Властивості каталогів та файлів. Перегляд властивостей.
5.    Операційна система Windows. Призначення, версії, вимоги до апаратних пристроїв, інсталяція.
6.    Інтерфейс ОС Windows. Елементи інтерфейсу, їх призначення та пристрої керування ними.
7.    Робочий стіл ОС Windows. Визначення, властивості.
8.    Панель задач ОС Windows. Складові та їх призначення.
9.    Вікна в ОС Windows. Типи, призначення та їх властивості.
10.    Папки в ОС Windows. Типи, призначення та їх властивості.
11.    Файли в ОС Windows. Типи, призначення та їх властивості.
12.    Ярлики в ОС Windows. Типи, призначення та їх властивості
13.    Робота з об’єктами ОС Windows. Типи засобів роботи з об’єктами ОС Windows та особливості їх використання.
14.    Робота з папками та файлами на робочому столі ОС Windows.
15.    Робота з ярликами на робочому столі ОС Windows.
16.    Робота із системними значками на робочому столі ОС Windows.
17.    Робота із системними значками на панелі задач ОС Windows.
18.    Робота з вікнами на робочому столі ОС Windows.
19.    Робота з головним меню ОС Windows.
20.    Робота з меню швидкого запуску ОС Windows.
21.    Робота з папками та файлами у вікні папки ОС Windows.
22.    Робота з ярликами у вікні папки ОС Windows.
23.    Робота із системними значками на робочому столі ОС Windows.
24.    Дії з папками та файлами ОС Windows у вікні активної папки за допомогою контекстного меню (створення, копіювання, переміщення, перейменування).
25.    Дії з папками та файлами ОС Windows у вікні активної папки за допомогою комбінацій клавіш (копіювання, переміщення, перейменування).
26.    Панелі інструментів ОС Windows. Призначення, типи та виклик панелі інструментів.
27.    Дії з папками та файлами ОС Windows у вікні активної папки за допомогою панелі інструментів (копіювання, переміщення, перейменування).
28.    Робота з програмами менеджерами ОС Windows. Типи менеджерів.
29.    Робота з менеджером програм ОС Windows. Використання менеджера програм для запуску стандартних додатків ОС Windows.
30.    Робота з менеджером периферійних пристроїв ОС Windows. Використання менеджера периферійних пристроїв для налагодження властивостей маніпуляторів.
31.    Робота з менеджером периферійних пристроїв ОС Windows. Використання менеджера периферійних пристроїв для налагодження властивостей клавіатури ПК.
32.    Робота з менеджером файлів ОС Windows. Виклик менеджера. Визначення параметрів файлів.
33.    Робота з менеджером файлів ОС Windows. Виклик менеджера. Дії з файлами (створення, копіювання, переміщення, перейменування).
34.    Робота з менеджером файлів ОС Windows. Виклик менеджера. Дії з файлами (пошук файлів та папок).
35.    Робота з менеджером файлів ОС Windows. Виклик менеджера. Дії з файлами (сортування, зміна виду відображення файлів).
36.    Робота з довідниковою системою ОС Windows. Виклик, організація розміщення довідкової інформації.
37.    Робота з довідниковою системою ОС Windows. Пошук потрібної довідки з використанням вказівника.
38.    Робота з довідниковою системою ОС Windows. Пошук потрібної довідки з використанням списку розділів довідника.
39.    Робота з довідниковою системою ОС Windows. Пошук потрібної довідки з використанням програми помічника.
40.    Утілити ОС Windows для сервісного обслуговування апаратних пристроїв ПК. Типи та їх призначення.
41.    Перевірка стану магнітних дисків ПК. Виклик утілити та налагодження параметрів перевірки.
42.    Очистка магнітних дисків ПК. Виклик утілити та налагодження параметрів очистки.
43.    Дефрагментація магнітних дисків ПК. Виклик утілити та налагодження параметрів дефрагментації.
44.    Архівування інформації. Принципи архівації різних типів інформації
45.    Архівування інформації. Типи та інсталяція програм архіваторів.
46.    Архівування текстової інформації. Створення багатотомного архіву.
47.    Архівування текстової інформації. Перегляд змісту архіву, розпакування архіву.
48.    Стискання графічної інформації. Типи форматів та програм для стискання графічної інформації
49.    Стискання звукової інформації. Типи форматів та програм для стискання звукової інформації
50.    Антивірусний захист комп’ютерної інформації. Типи комп’ютерних вірусів та шляхи зараження ними комп’ютерної інформації.
51.    Антивірусний захист комп’ютерної інформації. Типи та інсталяція програм антивірусного захисту.
52.    Антивірусний захист комп’ютерної інформації. Порядок сканування комп’ютерної інформації на наявність комп’ютерних вірусів.
53.    Антивірусний захист комп’ютерної інформації. Дії користувача при наявності комп’ютерних вірусів.

ІІІ    Основи роботи Інтернет

1.    Визначення комп’ютерної мережі. Типи комп’ютерних мереж.
2.    Локальна комп’ютерна мережа. Складові частини такої мережі та способи підключення комп’ютерів.
3.    Регіональна комп’ютерна мережа. Складові частини такої мережі та способи підключення комп’ютерів.
4.    Глобальна комп’ютерна мережа. Складові частини такої мережі та способи підключення комп’ютерів.
5.    Провайдери Інтернет. Визначення. Типи підключень до провайдера Інтернет.
6.    Інформаційні служби Інтернет. Типи служб та їх призначення.
7.    Адресація комп’ютерів в мережі. Типи адресацій, структура запису адреси комп’ютерів в мережі для різних типів адресацій.
8.    Основний транспортний протокол. Його складові частини та їх призначення.
9.    Комутаційне підключення до мережі Internet. Перелік апаратних пристроїв та порядок підключення.
10.    Робота із службою WORLD WIDE WEB. Спосіб організації інформації, вигляд подачі інформації.
11.    Робота із службою WORLD WIDE WEB. Протокол передачі інформації. URL – запис. Призначення та структура запису.
12.    Пошук ресурсів WORLD WIDE WEB за допомогою Internet Explorer.
13.    Перегляд ресурсів WORLD WIDE WEB за допомогою Internet Explorer.
14.    Призначення панелі інструментів Internet Explorer для роботи з ресурсами WORLD WIDE WEB.
15.    Налаштування параметрів програми Internet Explorer

IV    Технології комп’ютерної обробки інформації
Обробка текстової інформації

1.    Автоформатування таблиць у програмі MS Word.
2.    Взаємне розташування в документі тексту й графіки в програмі MS Word.
3.    Види обтікання. Порядок установки обтікання малюнка в програмі Word.
4.    Використання команди Зберегти як…у програмі MS Word.
5.    Використання панелі інструментів Малювання в програмі MS Word.
6.    Використання панелі інструментів Настроювання зображення в програмі MS Word.
7.    Використання панелі інструментів Таблиці й границі в програмі MS Word.
8.    Використання стилів для форматування документів MS Word.
9.    Відкриття документа в додатку WORD.
10.    Вставка буквиці в документ MS Word.
11.    Вставка в документ MS Word таблиць MS Excel.
12.    Вставка в документ автофігур у програмі Word.
13.    Вставка в документ картинок з бібліотеки MS Clip Gallery у програмі Word.
14.    Вставка в документ колонтитулів в додатку WORD.
15.    Вставка в документ малюнків з файлу в програмі Word.
16.    Вставка в документ різних колонтитулів для парних і непарних сторінок у додатку WORD.
17.    Вставка в документ складних формул у програмі Word.
18.    Вставка й форматування Написів у програмі Word.
19.    Вставка символів у документ у програмі MS Word.
20.    Дії над графічними об’єктами в програмі Word.
21.    Збереження документа в додатку WORD.
22.    Зміна напрямку тексту в програмі MS Word.
23.    Зміна регістра введення тексту в додатку WORD.
24.    Команда Попередній перегляд у програмі MS Word.
25.    Копіювання й переміщення фрагментів тексту в програмі MS Word.
26.    Налагодження параметрів друку в програмі MS Word.
27.    Настроювання висоти рядків і ширини й стовпців таблиці в програмі Word.
28.    Настроювання параметрів таблиці за допомогою команди Властивості таблиці в додатку WORD.
29.    Нумерація сторінок у програмі MS Word.
30.    Обчислення в таблицях у програмі MS Word.
31.    Операції над документами в додатку WORD.
32.    Панель інструментів Настроювання зображення в програмі Word.
33.    Параметри таблиці в програмі Word. Способи зміни цих параметрів.
34.    Перевірка правопису до введення тексту в документ у програмі Word.
35.    Перевірка правопису після введення тексту в документ у програмі Word.
36.    Перелічите й охарактеризуйте основні команди панелі Форматування Word.
37.    Перелічите й охарактеризуйте основні компоненти вікна документа Word.
38.    Перелічите можливі варіанти виконання операції копіювання виділеного фрагмента в Word.
39.    Перелічите операції над документами, які виконуються за допомогою панелі інструментів Стандартна у програмі MS Word.
40.    Перелічите основні параметри сторінки в Word і способи їх установки.
41.    Перелічите типи вікон, які використовуються в додаток Word, поясните їх призначення?
42.    Перелічити й дати характеристику параметрам сторінки в програмі MS Word.
43.    Перелічити й дати характеристику параметрам шрифту в програмі MS Word
44.    Перелічити типи фрагментів тексту в програмі MS Word.
45.    Перетворення тексту в таблицю в програмі MS Word.
46.    Перетворення тексту в таблицю й навпаки у програмі MS Word.
47.    Порядок створення таблиці за допомогою головного меню додатку Word.
48.    Правила введення тексту в програмі MS Word.
49.    Редагування документа в додатку WORD.
50.    Робота з буфером обміну в програмі MS Word.
51.    Робота з Довідковою системою в програмі Word.
52.    Розбивка документа на розділи в додатку WORD.
53.    Сортування даних у таблиці в програмі MS Word.
54.    Способи відображення документа в додатку WORD.
55.    Способи створення таблиць у програмі MS Word.
56.    Створення в документі графічних примітивів у програмі Word.
57.    Створення власних шаблонів у програмі MS Word.
58.    Створення змістів у програмі MS Word.
59.    Створення Маркірованих списків у програмі MS Word.
60.    Створення нового документа в додатку WORD.
61.    Створення Нумерованих списків у програмі MS Word.
62.    Типи фрагментів тексту в Word. Способи їх виділення.
63.    Установка вирівнювання в клітинках у програмі MS Word.
64.    Установка міжрядкових відстаней у програмі Word. Як змінити міжрядкова відстань введеного тексту?
65.    Установка параметрів абзацу в програмі MS Word.
66.    Установка параметрів графічних примітивів у програмі Word.
67.    Установка параметрів друку в програмі MS Word.
68.    Форматування введеного тексту у два стовпчики однакової ширини в програмі MS Word.
69.    Форматування введеного тексту у два стовпчики різної ширини в програмі MS Word.
70.    Форматування маркірованих списків у програмі MS Word.
71.    Форматування нумерованих списків у програмі MS Word.
72.    Що таке маркери абзацу в додатку Word, їх типи й призначення.
73.    Які види відступів ви знаєте? Як їх встановити для введеного тексту?
74.    Які операції над документами можна виконати в додатку WORD? Як вони виконуються?
75.    Які параметри шрифту можна встановити на вкладці Анімація в програмі MS Word. Коли вони застосовуються?
76.    Які параметри шрифту можна встановити на вкладці Інтервал у програмі MS Word?

Обробка табличної інформації

1.    Автозаповнення клітинок у програмі MS Excel.
2.    Введення даних у таблицю за допомогою команди Форма в програмі MS Excel.
3.    Ввід даних у програмі MS Excel за допомогою команди Прогресія.
4.    Використання Денежного формату даних у програмі MS Excel. Привести приклади.
5.    Використання Експоненціального формату даних у програмі MS Excel. Привести приклади.
6.    Використання Общего формату даних у програмі MS Excel. Привести приклади.
7.    Використання Процентного формату даних у програмі MS Excel. Привести приклади.
8.    Використання формату даних Время у програмі MS Excel. Привести приклади.
9.    Використання формату даних Дата в програмі MS Excel. Привести приклади.
10.    Використання формату даних Дата в програмі MS Excel. Привести приклади.
11.    Використання Числового формату даних у програмі MS Excel. Привести приклади.
12.    Вставка в документ автофігур у програмі MS Excel.
13.    Вставка в документ колонтитулів у програмі MS Excel.
14.    Вставка в документ номера сторінки в програмі MS Excel.
15.    Вставка рядків, стовпців та клітинок в таблицю у програмі MS Excel.
16.    Вставка функцій за допомогою Майстра функцій у програмі MS Excel.
17.    Елементи діаграми в програмі MS Excel.
18.    Заповнення клітинок за допомогою маркера заповнення в програмі Excel.
19.    Іменовані посилання в програмі MS Excel, використання їх у формулах. Привести приклади.
20.    Команда Попередній перегляд у програмі MS Excel.
21.    Копіювання й переміщення клітинок у програмі Excel.
22.    Налагодження інтерфейсу програми MS Excel.
23.    Настроювання висоти рядків і ширини стовпців таблиці у програмі MS Excel.
24.    Настроювання параметрів сторінки в програмі MS Excel.
25.    Посилання на клітинки з інших аркушів Робочої книги в програмі MS Excel.
26.    Правила введення формул у програмі MS Excel.
27.    Робота з аркушами в програмі MS Excel.
28.    Рядок формул в Excel. Для чого використовується. Приведіть приклади.
29.    Сортування даних у таблиці в програмі MS Excel.
30.    Створення діаграми в програмі MS Excel.
31.    Створення списків у програмі MS Excel.
32.    Створення списків у програмі MS Excel.
33.    Типи аргументів, що можуть використовуватися у функціях Excel. Приведіть приклади
34.    Типи посилань в Excel та їх призначення. Приведіть приклад використання.
35.    Умовне форматування даних у програмі MS Excel.
36.    Установка вирівнювання в комірках у програмі MS Excel.
37.    Установка границь і заливання клітинок у програмі MS Excel.
38.    Установка параметрів друку в програмі MS Excel.
39.    Установка параметрів печатки в програмі MS Excel.
40.    Фільтрація даних за допомогою команди Автофільтр у програмі MS Excel.
41.    Фільтрація даних за допомогою команди Пользовательский фильтр в програмі MS Excel.
42.    Фільтрація даних за допомогою команди Розширений фільтр у програмі MS Excel.
43.    Форматування даних клітинок у програмі MS Excel.
44.    Форматування області побудови діаграми в програмі MS Excel.
45.    Форматування осей діаграми в програмі MS Excel.
46.    Форматування рядів даних діаграм в програмі MS Excel.
47.    Форматування текстових елементів діаграми в програмі MS Excel.
48.    Форматування чисел за допомогою кнопок на панелі інструментів Форматування в програмі MS Excel.
49.    Функція ABS у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
50.    Функція COS у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
51.    Функція EXP у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
52.    Функція LOG у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
53.    Функція SIN у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
54.    Функція TAN у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
55.    Функція ЕСЛИ в програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
56.    Функція И в програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
57.    Функція КОРІНЬ у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
58.    Функція МАКС у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
59.    Функція МІН у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
60.    Функція НЕ в програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
61.    Функція ПИ в програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
62.    Функція ПРОИЗВЕД в програмі Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
63.    Функція РАНГ у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
64.    Функція СРЗНАЧ у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
65.    Функція СТЕПЕНЬ у програмі MS Excel: яка дія виконує, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
66.    Функція СУММ у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
67.    Функція СУММЕСЛИ у програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
68.    Функція СЧЕТЕСЛИ в програмі MS Excel: яка дія виконується, її синтаксис. Привести приклади застосування цієї функції.
69.    Який формат клітинок встановлений за замовчуванням у програмі MS Excel? Охарактеризуйте його.

Робота з базами даних

1.    Багатотабличний запит на вибірку в програмі Access.
2.    Введення даних, редагування, виділення, копіювання й вставка в таблиці в програмі Access.
3.    Визначення зв’язків між таблицями в програмі Access.
4.    Використання підстановок (поля з можливістю вибору зі списку) у програмі Access.
5.    Дії в конструкторі форм у програмі Access.
6.    Довгі текстові поля й МЕМО – поля в програмі Access.
7.    Додавання, відновлення, видалення записів за допомогою запитів у програмі Access.
8.    Елементи й розділи звітів, їх властивості в програмі Access.
9.    Етапи проектування бази даних.
10.    Загальні відомості про типи полів у програмі Access.
11.    Запит на вибірку із груповими операціями в програмі Access.
12.    Запит на видалення в програмі Access.
13.    Запит на відновлення в програмі Access.
14.    Запит на додавання в програмі Access.
15.    Запит на створення таблиці в програмі Access.
16.    Застосування фільтрів у програмі Access.
17.    Звіт табличного виду в програмі Access.
18.    Звіти. Друк таблиць і форм у програмі Access.
19.    Конструктор запитів у програмі Access.
20.    Конструктор звітів у програмі Access. Зони звіту.
21.    Маски введення в програмі Access.
22.    Написання умов добору в програмі Access.
23.    Обробка більших обсягів даних: запити на зміну (запити-дії) у програмі Access.
24.    Обчислення в запиті в програмі Access.
25.    Обчислення підсумкових значень: підсумовуючі запити в програмі Access.
26.    Обчислення у звітах у програмі Access.
27.    Обчислення у формах у програмі Access.
28.    Операції пошуку. Пошук і заміна в програмі Access.
29.    Основні елементи Конструктора форм у програмі Access.
30.    Параметри друку звітів у програмі Access.
31.    Параметричні запити в програмі Access.
32.    Побудова запитів по декількох таблицях у програмі Access.
33.    Поля, що обчислюються, у запитах. Використання Построителя выражений у програмі Access.
34.    Порядок створення бази даних.
35.    Пошук, сортування даних у таблицях у програмі Access.
36.    Сортування даних у запиті в програмі Access.
37.    Сортування й угруповання звіту в програмі Access. Нумерація сторінок.
38.    Статистичні функції Min, Max, Avg. Функція Sum у програмі Access.
39.    Створення бази даних за допомогою шаблонів у програмі Access.
40.    Створення запитів у програмі Access.
41.    Створення запиту на вибірку за допомогою Конструктора в програмі Access.
42.    Створення запиту на видалення в програмі Access.
43.    Створення запиту на відновлення в програмі Access.
44.    Створення запиту по одній таблиці в програмі Access.
45.    Створення звіту в програмі Access.
46.    Створення й редагування елементів форм і їхніх властивостей у програмі Access.
47.    Створення полів, що обчислюються, у програмі Access.
48.    Створення таблиці в режимі Конструктора в програмі Access.
49.    Створення таблиці в Режимі таблиці в програмі Access.
50.    Створення таблиці за допомогою імпорту таблиць у програмі Access.
51.    Створення таблиці за допомогою Майстра таблиць у програмі Access.
52.    Створення таблиць у базі даних Access: установка властивостей полів типів даних у програмі Access.
53.    Створення таблиць, установка зв’язків між таблицями в програмі Access.
54.    Створення форм для роботи з даними в програмі Access.
55.    Схема даних у програмі Access.
56.    Тип зв’язку між таблицями – один-до-одного в програмі Access.
57.    Типи відносин між таблицями в програмі Access.
58.    Типи даних у програмі Access.
59.    Типи даних: Дата/Время, Числовий у програмі Access.
60.    Типи даних: Логічний, Об’єкти OLE у програмі Access.
61.    Типи даних: Поле МЕМО, Денежний у програмі Access.
62.    Типи даних: Текстовий, Счетчик у програмі Access.
63.    Типи зв’язків ” один-до-одному” і “один-до-багатьох”: як вони реалізуються в реляційних базах даних у програмі Access?
64.    Установка критеріїв добору в запитах у програмі Access.
65.    Установка критеріїв добору в програмі Access.
66.    Фільтрація даних у таблицях у програмі Access.
67.    Фільтрація й сортування даних за допомогою запитів у програмі Access.
68.    Форми. Автоформи у програмі Access.
69.    Форми. Майстер форм у програмі Access.
70.    Як додати й видалити поле в структурі таблиці?
71.    Як змінити ширину стовпця й висоту рядка в таблиці в програмі Access?
72.    Як змінити шрифт записів і цвіт тла в таблиці?
73.    Як і для чого в СУБД Access створюється схема даних?
74.    Яка інформація вказується в структурі таблиці в програмі Access?