Педагогічний колектив – це творча лабораторія, робота якої спрямована на формування у учнів  почуття Краси, Добра, Успіху й Любові.

В ДНЗ ХВПУ №6  працюють педагоги, які:

 1. Поділяють концепцію училища й принципи взаємовідносин у ній.
 2. Здатні приймати парадокси мислення й стимулювати творчу діяльність учнів.
 3. Володіють високим рівнем професійної підготовки й реалізують потенціал саморозвитку.
 4. Виключають авторитарність у відносинах, бачать в учневі вільну, незалежну особистість, яка має право на власну думку.
 5. Відкриті для встановлення довірливих відносин з учнями та їх батьками.
 6. Мають комунікативні здібності, які дозволяють легко налагоджувати контакти у будь-якій ситуації.
 7.  Здатні до науково-експериментальної роботи в гімназії (складання програм, залучення учнів до пошуково-дослідницької роботи, ведення науково-методичної роботи).

Педагогічний колектив здатний забезпечувати високий рівень навчання, умови для індивідуального розвитку учнів і будує свою педагогічну діяльність на єдиних професіональних принципах. Аналіз моніторингу кадрового забезпечення та рівня педагогічної майстерності показав, що навчально-виховний процес у ДНЗ ХВПУ №6 здійснюють 38 педагогічних працівників, серед яких:

 • 6 викладачів мають педагогічне звання “учитель-методист”;
  • 14 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію;
  • 7 викладачів мають І кваліфікаційну категорію;
  • 2 викладачів мають ІІ кваліфікаційну категорію;
  • 1 викладачів мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст”;
  • Педагогічне звання “майстер виробничого навчання І категорії” має 1 особа.
  • 4 майстрів виробничого навчання мають 14 тарифний розряд
  • 4 майстрів виробничого навчання мають 13 тарифний розряд
  • 1 майстрів виробничого навчання мають 12 тарифний розряд
  • 6 майстрів виробничого навчання мають 11 тарифний розряд

Нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України» нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Храмцова М.М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури;
 • Павленко Т.Ф. – майстер виробничого навчання.

Нагрудним знаком «Антон Макаренко» нагороджені:

 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер

Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Густодим Н.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки.

Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України  відзначені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Григор’єва В.К. – інспектор з кадрів;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури
 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Гордієнко Т.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Овсієнко І.С. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Швець А.М. – майстер виробничого навчання;
 • Білошенко Ю.М. – механік;
 • Тимченко Н.М. – майстер виробничого навчання;
 •  
 • Уманець Є.О. – слюсар-ремонтник;

Дипломом Премії Верховної Ради України відзначені:

 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки.

Грамотою Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;

Грамотою Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 •  
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури;
  Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії ;
 • Гордієнко Т.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Сукачова С.В. – викладач математики;
 • Гагатік О.В. – викладач фізичної культури;
 • Овсієнко І.С. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Семерніна О.А. – майстер виробничого навчання;
 • Тимченко Н.М. – майстер виробничого навчання;
 • Павленко Т.Ф. – майстер виробничого навчання;
 • Подвойська Л.М. – майстер виробничого навчання.

Подякою Міністерства освіти і науки України

 • Ожерельєв С.С. – керівник кафедри фізичного виховання.

Подякою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Гагатік О.В. – викладач фізичної культури;
 • Подвойська Л.М. – майстер виробничого навчання.

Більшість викладачів училища вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховного процесу.

У ДНЗ ХВПУ №6 навчають і виховують наших учнів люди високої педагогічної культури, традицій, багатого життєвого й професійного досвіду.

Педагогічний колектив ДНЗ ХВПУ №6 характеризується:

 • стабільністю;
 • високим рівнем професійної компетенції, достатньої для успішного розвитку й функціонування училища в інноваційному та експериментальному режимах;
 • позитивною динамікою росту професійної компетентності педагогів.

Кажуть, що у світі є лише одна професія від Бога – Учитель, а всі інші–від учителя!

Педагогічні працівники училища – унікальний колектив однодумців, сподвижників, високотолерантних професіоналів. Наш педагог завжди поруч з учнем: він і наставник, і авторитет, і однодумець одночасно.